• <legend id="77216"><li id="77216"></li></legend>

  <span id="77216"><sup id="77216"></sup></span>

  <span id="77216"><output id="77216"></output></span>

  1. <input id="77216"></input>
   <ol id="77216"><output id="77216"></output></ol>
  2. <optgroup id="77216"><i id="77216"></i></optgroup>

   大圖 列表 默認 價格
   • 亞硝酸鈉    
   • AR, ≥99%, 分析純(Greagent)
   • Sodium Nitrite
   • CAS號:7632-00-0 MDL號:MFCD00011118分子式:NaNO2分子量:69.00
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 亞硝酸鈉    
   • For ACS, ≥99.5%, 特優級(Greagent)
   • Sodium Nitrite
   • CAS號:7632-00-0 MDL號:MFCD00011118分子式:NaNO2分子量:69.00
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01585335
   • G81689E
   • Greagent
   • 2.5kg
   • ≥99.5%
   • 特優級
   • 69.00
   • 69.00
   • 現貨
   • 購買
   • 硝酸鉀(易制爆)    
   • AR, ≥99%, 分析純(Greagent)
   • Potassium Nitrate
   • CAS號:7757-79-1 MDL號:MFCD00011409分子式:KNO3分子量:101.10
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 硝酸鋇,無水(易制爆)    
   • Barium Nitrate
   • CAS號:10022-31-8MDL號:MFCD00003442分子式:Ba(NO3)2分子量:261.34
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 硝酸鈉,無水(易制爆)    
   • Sodium Nitrate
   • CAS號:7631-99-4MDL號:MFCD00011119分子式:NaNO3分子量:84.99
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 九水合硝酸鋁    
   • Aluminium Nitrate Nonahydrate
   • CAS號:7784-27-2MDL號:MFCD00003419分子式:Al(NO3)3·9H2O分子量:375.13
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 硝酸鋅六水合物(易制爆)    
   • Zinc Nitrate Hexahydrate
   • CAS號:10196-18-6MDL號:MFCD00149889分子式:Zn(NO3)2·6H2O分子量:297.49
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 硝酸鈣四水合物(易制爆)    
   • Calcium Nitrate Tetrahydrate
   • CAS號:13477-34-4MDL號:MFCD00149604分子式:Ca(NO3)2·4H2O分子量:236.15 (164.09anhy)
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 硝酸銀(易制爆)    
   • Silver(I) Nitrate
   • CAS號:7761-88-8MDL號:MFCD00003414分子式:AgNO3分子量:169.87
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 堿式硝酸鉍(III)    
   • Bismuth(Iii) Nitrate Oxide
   • CAS號:10361-46-3MDL號:MFCD00064844分子式:BiNO4分子量:286.99
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 硝酸釓(III) 六水合物    
   • Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
   • CAS號:19598-90-4MDL號:分子式:Gd(NO3)3·6H2O分子量:451.36
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01487038
   • 34302A
   • Adamas
   • 100g
   • 99%+
   • RG
   • 180.00
   • 171.00
   •  下單立減27.00
   • 現貨
   • 購買
   • 硝酸鉻(III) 九水合物    
   • Chromium(III) Nitrate Nonahydrate
   • CAS號:7789-02-8MDL號:MFCD00149659分子式:Cr(NO3)3·9H2O分子量:400.15
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
   • 01484142
   • G83044E
   • Greagent
   • 100g
   • ≥99.0%
   • AR
   • 24.00
   • 24.00
   • 5-7個工作日
   • 購買
   • 硝酸鎳(II)六水合物(易制爆)    
   • Nickel(II) Nitrate Hexahydrate
   • CAS號:13478-00-7MDL號:MFCD00149805分子式:Ni(NO3)2·6H2O分子量:290.79
   • 產品編號
   • 原商品編號
   • 品牌
   • 規格
   • 純度
   • 等級
   • 市場價
   • 探索價
   •  
   • 貨期
   •  
   • 操作
        共16條記錄 每頁 分1頁顯示 轉到   探索直通車

   上海有機所入口
   朗盛入口

   我的好幫手

   投訴監督 朱群 15021592148
   撸撸在线